MENU

Khoa Qu?n ly d?ch v? phúc l?i (?ào t?o t? xa)

Tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi t? hào là tr??ng ??i h?c ?ào t?o t? xa ??u tiên t?i Nh?t B?n v?i Khoa ?ào t?o t? xa ?ang tri?n khai áp d?ng h? th?ng h?c t?p s? d?ng Internet. Khoa ?ào t?o t? xa là n?i ?ào t?o phát tri?n n?ng l?c chuyên m?n th?ng qua h? th?ng ch??ng trình gi?ng d?y trong 4 l?nh v?c qu?n ly bao g?m "Kinh doanh", "C?ng ??ng và H?p tác qu?c t?′", "Y t?, Phúc l?i” và "Ch?m sóc s?c kh?e và Cu?c s?ng”.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线